Julkaisuja

Medifast Tekniikka
Varavoiman vino kuorma
Dieselgeneraattorin käynninsäätö
Varavoimakoneiston kunnossapito
Biokaasun hyöty-
käytön kannattavuus
Hydralijärjestelmän
kunnon mittaaminen
Hydralijärjestelmät
luotettaviksi
Julkaisuluettelo
Google


Julkaisuja ja opinnäytteitä

Markku Lehmusto, dipl.ins.


Koulutusta

Lehmusto, Markku. Varavoimakoneistojen rakenne, käyttö ja ylläpito. Luento. Sähkötöiden- ja käytönjohtajien ajankohtaispäivät. Opiks-Tiimi Oy, Tampere 14.-15.6.2017.

Lehmusto, Markku. Varavoiman suunnittelusta kunnossapitoon. Luento. Koulutus Opiks-Tiimi Oy, Tampere 7.-8.6.2017.

Lehmusto, Markku, Varavoimakoneistojen käyttö ja ylläpito. Lohja 2009, Koulutus HUS-Kiinteistöt Oy, Medifast-Tekniikka Ky, Markku Lehmusto.

Internet-sivustoja

Lehmusto Markku, Lehmusto Liisa & Pitkänen Lauri, Medifast Oy, kotisivusto, Helsinki 2001, html-kielellä laadittu moniosainen yrityksen tuote- ja palvelusivusto suomen- ja englanninkielisenä versiona.

Opinnäytteitä

Vihikainen, Petri, Huomioita S3-S6 väestösuojatiloihin asennettujen polttomoottorikäyttöisten pelastusvarusteiden huollon tilasta pääkaupunkiseudulla. Espoo 2013, Insinöörityö, Metropolia AMK, kiinteistötekniikan koulutusohjelma, teettäjänä Medifast-Tekniikka Ky, Markku Lehmusto.

Löppönen, Antti, Varmennetun sähköverkon selvitystyö. Espoo 2011, Insinöörityö, Metropolia AMK, sähkötekniikan koulutusohjelma, teettäjänä Medifast-Tekniikka Ky, Markku Lehmusto.

Torri, Janne, Varavoimakoneiden vikaantuminen ja luotettavuuden parantaminen. Helsinki 2008, Insinöörityö, KyAMK, Merenkulun koulutusohjelma, teettäjänä Medifast-Tekniikka Ky, Markku Lehmusto.

Virolainen, Katrin, Hydrauliikkatuotteiden hinnasto ja myyntibudjetin laatiminen, Helsinki 1998, Päättötyö, Helsingin kauppaoppilaitos, 29 s., teettäjänä Habeman Oy, Markku Lehmusto.

Kuopio, Jukka, ins-työ

Kymäläinen, Marko, Dieselaggregaatti kasvihuoneen sähkön ja lämmön tuottajana. Helsinki 1997, Insinöörityö, Helsingin teknillinen oppilaitos, Koneosasto, Energiatekniikan opintolinja, teettäjänä Habeman Oy, Markku Lehmusto.

Heikkilä, Jukka, Kaatopaikkakaasun talteenotto, ympäristöhaitat ja hyötykäyttö, Diplomityö, Teknillinen korkeakoulu, Espoo 1995, teettäjänä Habeman Oy, Markku Lehmusto..

Markku Lehmusto, Hydraulijärjestelmien luotettavuuden parantaminen, Tampere 1981, Diplomityö, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Hydrauliikan ja automatiikan laitos.

Julkaisuja

Markku Lehmusto, Biokaasun hyötykäytön kannattavuus, Espoo 1998, Seminaariesitelmä Energia-Ekonon ja Suomen Biokaasukeskuksen järjestämässä Biokaasu-seminaarissa 21.1.1998 Espoon Innopolissa.

Markku Lehmusto (kok.), Kaatopaikkakaasu - talteenotto ja hyötykäyttö, Espoo 1994, Seminaariesitelmät Habeman Oy:n järjestämässä seminaarissa 18.10.1994 Espoon Innopolissa.

Markku Lehmusto, Biokaasun tuotos useassa kohteessa, Espoo 1994, Projektiraportti, 67 s.

Markku Lehmusto, Mäntäpumput hydrauliikassa, Helsinki 1984, Lehtiartikkeli, Karikka-lehti 9/1984.

Vainio, Harri; Lehmusto, Markku; Mikkonen, Seppo, Hydrauliikka arktisissa olosuhteissa, VTT Espoo 1984, 20 s., Valtion teknillinen tutkimuskeskus, tiedotteita nro 395.

Lehmusto, Markku, Hydraulijärjestelmän luotettavuus ja vikaantuminen, VTT Espoo 1982, 76 s., Valtion teknillinen tutkimuskeskus, tiedotteita nro 93.

Markku Lehmusto, Hydraulijärjestelmät arktisissa olosuhteissa, Hämeenlinna 1982, Seminaariesitelmä, INSKO, Automaatio ja hydrauliikka - koulutustilaisuus.

Markku Lehmusto, Hydraulijärjestelmän kunnon mittaaminen, Espoo 1982, Seminaariesitelmä, VTT, Metallitekniikka, Koneiden kunnon valvonta ja seuranta - seminaari.

Markku Lehmusto, Hydraulijärjestelmät luotettaviksi, Helsinki 1981, Lehtiartikkeli, Insinööriuutiset 26.9.1980, sivu 29.

Mäkinen, H. & Lehmusto, M., Henkilönostolaitteiden hydraulijärjestelmän luotettavuus., Tampere 1981, VTT, Työsuojelutekniikan laboratorio, Tutkimusraportti 4/81.

Lehmusto, M., Hydraulijärjestelmän luotettavuuden parantaminen., Tampere 1981, VTT, Työsuojelutekniikan laboratorio, Tutkimusraportti 2/81.

Maijala, P., Suokas, J., & Lehmusto, M., Yrityshaastattelut., Tampere 1980, VTT, Työsuojelutekniikan laboratorio, Turvallisuusanalyysitiedote 13/80.

Maijala, P., Suokas, J., & Lehmusto, M., Työtapaturmien tutkiminen 3, Paperi- ja selluteollisuus., Tampere 1980, VTT, Työsuojelutekniikan laboratorio, Turvallisuusanalyysitiedote 12/80.

Maijala, P., Suokas, J., & Lehmusto, M., Työtapaturmien tutkiminen 3, Rakennusteollisuus., Tampere 1980, VTT, Työsuojelutekniikan laboratorio, Turvallisuusanalyysitiedote 11/80.

Maijala, P., Suokas, J., & Lehmusto, M., Työtapaturmien tutkiminen 3, Metallin perusteollisuus., Tampere 1980, VTT, Työsuojelutekniikan laboratorio, Turvallisuusanalyysitiedote 7/80.

Maijala, P., Suokas, J., & Lehmusto, M., Kuljettimet ja kuljetintapaturmat., Tampere 1980, VTT, Työsuojelutekniikan laboratorio, Turvallisuusanalyysitiedote 6/80.

Maijala, P., Suokas, J., & Lehmusto, M., Työtapaturmien tutkiminen 3, Metalliteollisuus., Tampere 1980, VTT, Työsuojelutekniikan laboratorio, Turvallisuusanalyysitiedote 5/80.

Maijala, P., Suokas, J., & Lehmusto, M., Työtapaturmien tutkiminen 3, Elintarviketeollisuus., Tampere 1980, VTT, Työsuojelutekniikan laboratorio, Turvallisuusanalyysitiedote 4/80.

Maijala, P., Suokas, J., & Lehmusto, M., Työtapaturmien tutkiminen 3, Puutavarateollisuus., Tampere 1980, VTT, Työsuojelutekniikan laboratorio, Turvallisuusanalyysitiedote 3/80.

Maijala, P., Suokas, J., & Lehmusto, M., Työtapaturmien tutkiminen 2, Vakuutusyhtiöiden aineisto., Tampere 1980, VTT, Työsuojelutekniikan laboratorio, Turvallisuusanalyysitiedote 2/80.

Lehmusto, M., Maijala, P. & Suokas, J., Tekniikan kehityksen vaikutus työturvallisuuteen., Tampere 1980, VTT, Työsuojelutekniikan laboratorio, Turvallisuusanalyysitiedote 15/80.

Lehmusto, M., Maijala, P. & Suokas, J., Työturvallisuustutkimuksen suuntaviivoja., Tampere 1980, VTT, Työsuojelutekniikan laboratorio, Turvallisuusanalyysitiedote 1/80.

Lehmusto, M., Maijala, P., Rouhiainen, V., Suokas, J. & Tamminen, J., Työtapaturmien tutkiminen 1., Tampere 1979, VTT, Työsuojelutekniikan laboratorio, Turvallisuusanalyysitiedote 4/79.
Turhan moni asiaankuulumaton haluaa käyttää uutta tekniikkaa väärin. Allaolevalla sanomakentällä voit lähettää viestin sähköpostia käyttämättä. Sähköpostiosoitteen ilmoittaminen ei ole välttämätöntä. Sitä tarvitaan vain jos haluat vastauksen.

Markku Lehmusto
Helsinki Finland
Puh/Tel: (09) 454 4866
GSM: 050 5173805
Email: medifast@kolumbus.fi
Päivitetty 15.06.2017
Site design by Markku Lehmusto

Palautetta ja kommenttia voit antaa tästä
Kommentti
Nimi
S-posti
En halua, että tietojani käytetään markkinointiin tai muuten annetaan muille.
Yksityinen mielipide