Varavoimakoneiden tekniikka

Medifast Tekniikka
Varavoiman vino kuorma
Dieselgeneraattorin käynninsäätö
Varavoimakoneiston kunnossapito
Biokaasun hyöty-
käytön kannattavuus
Hydralijärjestelmän
kunnon mittaaminen
Hydralijärjestelmät
luotettaviksi
Julkaisuluettelo
Google

Varavoimakoneiden kunnossapito

Varavoimakoneen käyttöikä on hyvin pitkä - jopa 30-50 vuotta. Käyttötunteja laitteistolle kertyy sen kulumisen kestoon nähden vähän. Kun laitteiston nesteet ja elastiset tiivisteet ja letkut on vaihdettu säännällisesti, moottori ja generaattori selviytyv�t äkkikuormituksista ja käynnistyksen aiheuttamista lämpörasituksista vaurioitumatta. Laitteiston vaihtoon moottorin ja generaattorin osalta joudutaan, kun varaosia ei enää saa kohtuullisella hinnalla ja toimitusajalla.

Varavoimakone ei käymällä kulu, vaan se syöpyy ja haurastuu käyttökelvottomaksi. Sähkäiset osat ikääntyvät osin fysikaalisilta ominaisuuksiltaan ja osaksi siksi, ett� niiden tekniikka ei täytä muuttuvia määräyksiä.

Koneiston ylläpito voidaan suorittaa osittaisuudistuksin, jolloin laitteiston hankintameno jakautuu pidemmälle aikavälille ja samalla helpommin hallittaviin ja budjetoitaviin kokonaisuuksiin. Tällaisia osakokonaisuuksia ovat esimerkiksi:

1. Käynnistys- ja pysäytysautomatiikan uusiminen.
Syynä on sähkömekaanisten komponenttien ikääntyminen ja varaosien saatavuus sek� kaukovalvonnan uudet tarpeet. Uusiminen toteutetaan siten, ett� varaudutaan moottorin ja generaattorin vaihtoon ns. Skeleton Set paketilla eli moottorigeneraattoriyhdistelmällä ilman automatiikkaa.

2. Akkulatuksen ja akuston uusiminen.
Akkutyypin vaihdon yhteydess� latausjännite ja lataustapa säädetään uudelle akustolle sopivaksi. Vanhanmalliset akkulaturit eivät aina sisällä riittäviä jännitteen ja virransyötön säätömahdollisuuksia.

3. Polttoainesäiliön tai sen varusteiden uusiminen.
Nestepinnan korkeuden näytöt ja hälyttimet käyvät ikääntyessään epäluotettaviksi ja ne on ajoittain uusittava.

4. Moottorilämmittimen uusiminen ja muutostyö termostaattiohjatuksi.
Moottorin lohkoon asennetut moottorinlämmittimet pitävät moottorin lämpätilan liian korkeana ja ovat lyhytikäisiä. Suosittelemme lämmittimen asentamista ulkoiseen putkistoon ja samalla varustamista termostaattiohjauksella.

5. Jäähdytysjärjestelmän uusiminen.
Jäähdytysjärjestelmän vesiventtiilit vaihdetaan ajoittain kiinnitakertumisen estämiseksi. Aikanaan muodissa ollut lämmöntalteenotto ei varavoimakoneessa ole lainkaan mielekäs vaan aiheuttaa turhaa vikaantumista. Se puretaan jäähdytyksen yksinkertaistamiseksi. Ilmapeltien ohjaus on hyvä uusia käynnistysautomatiikan uusimisen yhteydess�.

6. Pakoputkiston ja äänenvaimentimen uusiminen.
Pakoputkistoon ja äänenvaimentimeen kertyv� kondenssivesi yhdessä pakokaasujätteiden rikin kanssa syävyttää pakoputkiston pilalle ajan mittaan. Putkisto on hankala tarkastaa eristyksen vuoksi. Esimerkiksi vanhoissa kiinteistöissä pitkän pakoputken vedentyhjennys on saattanut jäädä rakennemuutoksissa huomioimatta.

7. Esivoitelupumpun lisääminen.
Varavoimakoneet seisovat pitkiä aikoja käyttämättöminä ja kuivuvat. Käynnistyksess� moottori ja erityisesti ahdin lähtevät käyntiin ilman voitelua. Tämä repii ahtimen laakerit ja tiivisteet nopeasti kelvottomiksi. Esivoitelupumppu nostaa öljynpaineen kellolaitteen ohjaamana muutaman kerran päivässä pitäen moottorin voideltuna koska tahansa tapahtuvaa käynnistystä varten.

8. Moottorin ja generaattorin vaihto Skeleton Set paketilla.
Aggregaattiyhdistelmä, jossa on alusta, moottori ja generaattori ilman automatiikkaa voidaan hankkia erikseen ja liittää aiemmin uusittuun käynnistys ja ohjausjärjestelmään. Samalla voidaan toteuttaa esimerkiksi kontaktorien uusiminen, maadotus- ja kaapelimuutosty�t.

Medifast-Tekniikalla on useiden vuosien kokemus varavoimakoneiden huollosta ja ylläpidosta ja se voi antaa lisätietoja muutostöistä ja varusteista.

Markku Lehmusto

Nettijulkaisu.
Allaolevalla sanomakentällä voi lähettää viestin sähköpostia käyttämättä. Sähköpostiosoitteen ilmoittaminen ei ole välttämätöntä. Sitä tarvitaan vain jos haluat vastauksen. Uutta tekniikkaa haluaa joskus turhan moni asiaankuulumaton hyödyntää.

Markku Lehmusto
Pihkatie 5, 00410 Helsinki Finland
Puh/Tel: (09) 454 4866
Fax: (09) 454 4867
Email: medifast@kolumbus.fi
Päivitetty 26.3.2004
Site design by Markku Lehmusto

Palautetta ja kommenttia voit antaa tästä
Kommentti
Nimi
S-posti
En halua, että tietojani käytetään markkinointiin tai muuten annetaan muille.
Yksityinen mielipide