Medifast Tekniikka
Varavoimakoneen automatiikka

Kotisivu
Hydrauliikka
Automatiikka
Tarvikkeet
Varaosat
Huolto
Ota yhteys
Mobiilisivu
Google
[Automatiikan valikkosivu] [Käynnistys verkkohäiriöstä] [Ruiskutuspumpun
ohjaus]
[Kierrosnopeuden säätö] [Synkronointi] [Tehon säätö] [Portaaton
ohjaus]
[Anturit]

SÄHKÖGENERAATTORIN KIERROSNOPEUDEN JA TEHON RAMPPISÄÄTIMET


Nopeuden ramppiohjaimet ovat analogisia elektronisia moduleja, jotka muuttavat lineaarisesti nopeussäätimen asetusta. Niiden tehtävä on kiihdyttää tai hidastaa moottoria kiinteästi asetellun arvon mukaisesti. Ramppimainen moottorin nopeudenmuutos on käyttökelpoinen savuttamisen ja melun vähentämiseksi äkkinäisissä nopeuden muutoksissa. Generaattorikäytössä ramppiohjaimella ohjataan tehon ulostuloa yhdestä viiteen generaattorista niiden käydessä rinnan verkon kanssa. Laite ohjaa kaikkien generaattoreiden ulostuloa ohjaamalla niitä pehmeästi liittymään kuormaan tai siitä irti. Sillä voidaan myös ohjata ulkoisen signaalin avulla tehon tuottoa tietyllä tasolla.

Pyörimisnopeuden ramppiohjaukset

 • RSC671 Laaja-alainen, säädettävä, pyörimisnopeuden ylös/alas ohjaus, sisäänmeno 4-20 mA ohjausviesti tai jännite 0...10 V, sovelluksille joissa edellytetään pehmeitä nopeuden muutoksia.
 • RSC672 ohjaa pehmeästi ylös toimintanopeuteen ja alas tyhjäkäyntinopeuteen kytkintoiminnon ohjaamana, ensisijaisesti generaattorilaitteistoihin tai kaksinopeussovelluksiin.

  Generaattorin tehon ramppiohjaukset

 • PRC100A ohjaa yhtä tai usempaa konetta samanaikaisesti, nykäyksetön kuorman kytkeminen ja irroittaminen, nollatehon indikaattori, matalan ja korkean tehon rajoitus.
 • VMA100 jännitteensäädin valitavin rippeliraja-arvokaistoin, ulkona jännitealueesta - automaattinen poiskytkentä, suojattu virtapiikeiltä, sisäinen AC/DC piirien erotus, tuottaa signaalin synkronointiyksikölle täydellistä jännitteen ja vaiheen ohjaussysteemiä varten, sisäiset nosta/laske releliitännät ulkoista ohjausjännitettä varten. • Emme käytä sähköpostia suoramarkkinointiin. Antamasi osoitetieto on tapauskohtainen ja poistetaan asian tultua käsitellyksi.

  Medifast-Tekniikka Oy
  PL 168, 03101 Nummela Finland
  Puh/Tel: (09) 454 4866
  GSM: 050 5173805
  Email: medifast@kolumbus.fi
  Päivitetty 9.12.2018
  Site design by Markku Lehmusto

  Kysy tuotteesta
  Kysymys
  Nimi
  S-posti
  En halua, että tietojani käytetään suoramarkkinointiin.
  | Yksityisyyden suoja | Toimitusehdot |