Medifast logo

Medifast Tekniikka

Kotisivu
Hydrauliikka
Automatiikka
Tarvikkeet
Varaosat
Huolto
Ota yhteys
Mobiilisivu


SÄHKÖN LAADUN MITTAUS


sähkön laadun mittaus

Suoritamme varmennetun verkon ja generaattorisyötön koestusta sekä sähkön laadun mittausta voimaloissa, sairaaloissa, hotelleissa, kiinteistöissä ja valtion ja kuntien eri laitoksissa.

Sähkön laatua huonontaa lisääntyvä epälineaarinen kuormitus, taajuusmuuttajat, DC-käytöt, purkausvalaisimet ja kaksimuunnostekniikan UPS-laitteet. Uudet laitteet ovat lisäksi herkempiä syötetyn sähkön laadulle ja niillä on pienempi häiriönsietokyky. Tietokoneiden määrä varmennetussa verkossa on kasvanut nopeasti kuten yleinen verkon kuormituskin. Verkon osien sekä niissä olevien muuntajien, kompensointiparistojen ja UPS-laitteiden kunnossapito on saatettu laiminlyödä kiinteistöjen nopeasti vaihtuvissa omistussuhteissa ja ylläpito-organisaatioiden muutoksissa.

sähkövirta vektoreina Sähkön laatuvirheet voivat aiheuttaa tuotannollisia katkoksia tai laitteistojen toimintahäiriöitä. Tyypillisesti tilanne syntyy, kun varmennettuun verkkoon liitetään uusia laitteita, jotka eivät kestä nykyistä häiriötasoa ja ehkä omalla toiminnallaan heikentävät entisestään sähkön laatua esimerkiksi ottamalla verkosta epälineaarista virtaa. Yliaaltojen lisääntyminen aiheuttaa mittarivirheitä, suojien tahattomia laukaisuja tai nollajohdon ylikuormittumista.


jännitevaihtelut Dieselgeneraattorilla varmennetulla verkolla on kaksi toimintatilaa - vakiotila, jossa varmennettua verkkoa syötetään valtakunnan verkosta ja verkkohäiriötila, jossa dieselgeneraattori syöttää tätä verkon osaa. Siihen asennettujen laitteiden toiminta tulisi tarkastaa säännöllisin väliajoin dieselgeneraattorin kuormitetulla koekäytöllä tai verkkohäiriökokeella.

Sähkön laadun mittaus verkkosyötöllä ja verkon kunnostus mittaustiedon pohjalta voi vähentää varmennettuun verkkoon liitettyjen laitteiden vikaantumista tai vaurioitumista verkkohäiriössä dieselgeneraattorin karkeampilaatuisella sähköllä.


harmoniset yliaallot Mittauksessa tutkitaan galvaanisesti johtuvat häiriöt, joita ovat pitkittäiset ja poikittaiset transientit, yliaaltovirrat ja yliaaltojännitteet, jännitekatkot, jännitetason vaihtelut, epäsymmetria ja maadoitusviat. Sähkömagneettisesti johtuvat häiriöt kuten virtojen aihauttamat magneettikentät, jännitteiden aiheuttamat sähkökentät ja radiotaajuiset häriöt vaativat usein pitempiaikaisia selvityksiä ja mittauksia.


sähköteho Sähkön laatu määritellään pääosin jännitteestä ja mittaustuloksia verrataan EN50160 standardin asettamiin rajoihin, jotka on kerrottu laatuluokkina. Harmonisislle yliaalloille, epäsymmetrialle ja nopeille jännitemuutoksille on esitettävissä tilastollisia arvoja, joiden rajoissa tulisi pysyä. Jälkimmäisissä esiintyviin ongelmiin sähkönkäyttäjä voi eniten itse vaikuttaa.

Sähkön laadun mittauksella yliaaltopitoisuus voidaan kartoittaa ja suunnitella yliaaltosuodatus, optimoida loistehon kompensointia, eliminoida häiriötilanteita ja paikallistaa laitevaurioita sekä arvioida varmennetun verkon laajennettavuuta.


Työtilaus on hyvä tehdä muutama viikko ennen toivottua suorituspäivää. Suoritamme mielellämme käynnin mittauskohteeseen etukäteen. Mittauksen veloitus tapahtuu voimassaolevan hinnastomme mukaisesti. Hinnaston saat helposti tilauslomakkeella tai ottamalla yhteyden huoltomyyntiin Ota yhteys linkistä.

Medifast-Tekniikka Oy
PL 168, 03101 Nummela Finland
Puh/Tel: (09) 454 4866
GSM: 050 5173805
Email: medifast(at)kolumbus.fi
Päivitetty 4.11.2018
Site design by Markku Lehmusto

Kysy palvelusta
Kysymys
Nimi
S-posti
En halua, että tietojani käytetään suoramarkkinointiin.
| Yksityisyyden suoja | Toimitusehdot |